НУ П. Р. Славейков

Начално училище в град Роман

 

 

 

 

 

Отново е 15-ти - звънчето школско бие,
оглася с бодра песен сутринта. 

В градина цветна сякаш
превърнал се е дворът
на родното училище сега. 

Отново е 15-ти, а класната ни стая
от глъч и песни сякаш оживя.

И хиляди надежди,
удари ли звънчето
за миг се раждат в нашите сърца.

 

 

 

 

Програма - НУ П. Р. Славейков - Роман
Заповеди - НУ П. Р. Славейков - Роман
Актуални новини