НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

Бюджет

2022г.

Бюджет 2022г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 31.05.2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 30.04.2022г.

Информация за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 31.03.2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 28.02.2022г. 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 31.01.2022г.

 

Отчет за м. май 2022г. по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. април 2022г. по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. март 2022г. по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. февруари 2022г. по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. януари 2022г. по проект "Подкрепа за успех"

 

Отчет за м. май 2022г. по проект "Равен достъп"

Отчет за м. април 2022г. по проект "Равен достъп" 

Отчет за м. март 2022г. по проект "Равен достъп" 

Отчет за м. февруари 2022г. по проект "Равен достъп" 

 

Отчет за м. май 2022г. по МИГ Луковит - Роман

Отчет за м. април 2022г. по МИГ Луковит - Роман

Отчет за м. март 2022г. по МИГ Луковит - Роман

Отчет за м. февруари 2022г. по МИГ Луковит - Роман

 

Отчет за м. май 2022г. по проект "Образование за утрешния ден"

Отчет за м. април 2022г. по проект "Образование за утрешния ден"

2021г.

Бюджет 2021 с преходен остатък

 

Информация за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2021г. 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 31.12.2021г. 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 30.11.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 31.10.2021г. 

Информация за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 30.09.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 31.08.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 31.07.2021г.

Информация за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 30.06.2021г.

Информация за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 31.05.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 30.04.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 31.03.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 28.02.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 31.01.2021г.

 

Отчет за м. декември 2021г. по проект "Равен достъп" 

Отчет за м. ноември 2021г. по проект "Равен достъп"

Отчет за м. октомври 2021г. по проект "Равен достъп" 

Отчет за м. септември 2021г. по проект "Равен достъп"

Отчет за м. август 2021г. по проект "Равен достъп"

Отчет за м. юли 2021г. по проект "Равен достъп"

Отчет за м. юни 2021г. по проект "Равен достъп"

 

Отчет за м. декември 2021г. по проект "Образование за утрешния ден" 

Отчет за м. ноември 2021г. по проект "Образование за утрешния ден"

Отчет за м. октомври 2021г. по проект "Образование за утрешния ден" 

Отчет за м. септември 2021г. по проект "Образование за утрешния ден"

Отчет за м. август 2021г. по проект "Образование за утрешния ден"

Отчет за м. юли 2021г. по проект "Образование за утрешния ден"

Отчет за м. юни 2021г. по проект "Образование за утрешния ден"  

Отчет за м. май 2021г. по проект "Образование за утрешния ден"  

Отчет за м. април 2021г. по проект "Образование за утрешния ден"  

Отчет за м. март 2021г. по проект "Образование за утрешния ден" 

Отчет за м. февруари 2021г. по проект "Образование за утрешния ден"

Отчет за м. януари 2021г. по проект "Образование за утрешния ден"

 

Отчет за м. декември 2021г. по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. ноември 2021г. по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. октомври 2021г. по проект "Подкрепа за успех" 

Отчет за м. септември 2021г. по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. август 2021г. по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. юли 2021г. по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. юни 2021г. по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. май 2021г. по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. април 2021г. по проект "Подкрепа за успех" 

Отчет за м. март 2021г. по проект "Подкрепа за успех" 

Отчет за м. февруари 2021г. по проект "Подкрепа за успех"

 

2020г.

Бюджет за 2020г. – начален план

Информация за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 31.12.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 30.11.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 31.10.2020г.

Информация за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 30.09.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 31.08.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 31.07.2020г. 

Информация за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 30.06.2020г.  

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 31.05.2020г. 

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 30.04.2020г.

Информация за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 31.03.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 29.02.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. до 31.01.2020г.

 

Отчет за м. декември 2020г. по проект "Образование за утрешния ден"

Отчет за м. ноември 2020г. по проект "Образование за утрешния ден"

Отчет за м. октомври 2020г. по проект "Образование за утрешния ден"

Отчет за м. септември 2020г. по проект "Образование за утрешния ден"

Отчет за м. август 2020г. по проект "Образование за утрешния ден"

Отчет за м. юли 2020г. по проект "Образование за утрешния ден" 

Отчет за м. юни 2020г. по проект "Образование за утрешния ден" 

Отчет за м. май 2020г. по проект "Образование за утрешния ден"

Отчет за м. април 2020г. по проект "Образование за утрешния ден"

 

Отчет за м. декември 2020г. по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. ноември 2020г. по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. октомври 2020г. по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. септември 2020г. по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. август 2020г. по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. юли 2020г. по проект "Подкрепа за успех" 

Отчет за м. юни 2020г. по проект "Подкрепа за успех" 

Отчет за м. май 2020г. по проект "Подкрепа за успех" 

Отчет за м. април 2020г. по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. март 2020г. по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. февруари 2020г. по проект "Подкрепа за успех"

 

2019г.

Бюджет за 2019г. – начален план.

 Отчет за м. декември по проект "Подкрепа за успех"

 Отчет за м. ноември по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. октомври по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. септември по проект "Подкрепа за успех"

Отчет за м. август по проект "Подкрепа за успех"

 

Отчет за м. декември по проект "Целодневна организация на учебния процес"

Отчет за м. ноември по проект "Целодневна организация на учебния процес"

 

Отчет за м. декември по проект "Твоят час"

Отчет за м. ноември по проект "Твоят час"

Отчет за м. октомври по проект "Твоят час"

Отчет за м. септември по проект "Твоят час"

Отчет за м. август по проект "Твоят час"

Отчет за м. юли по проект "Твоят час"

Отчет за м. юни по проект "Твоят час"

Отчет за м. май по проект "Твоят час"

Отчет за м. април по проект "Твоят час"

Отчет за м. март по проект "Твоят ч

Прикачени документи

otchet2018.03.pdf