НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

Екип

                          на НУ „ П.Р.Славейков” гр. Роман

  

                      Веска Иванова Миндинска  - директор

  

име, презиме,фамилия

длъжност

Красимира Маринова Кръстева

главен учител

Даниела Петкова Христова

старши начален учител

Цветана Веселинова Дончева

старши начален учител

Евгения Кръстева Първанова

старши начален учител

Анета Василева Вълчева

старши начален учител

Магдалена Стойчева Павлова

старши начален учител

Мариела Божидарова Димитрова

старши начален учител

Радослава Петкова Велева

старши начален учител

Полина Руменова Йолова

 учител на ГЦО

Петьо Цанов Тодоров

старши учител на ГЦО

Мирослава Димитрова Цанова

старши учител на ГЦО

Петранка Димитрова Цветкова

старши учител на ГЦО

Камелия Иванова Иванова

старши учител на ГЦО

Мария Цалкова Банкова  

логопед

Йоана Веселинова Борисова

педагогически съветник

Огнян  Йолов Христов

ресурсен учител

инж. Тодор Бориславов Цолов

учител ИКТ