НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

Обществен съвет

                                                          СЪСТАВ 

                                        НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ

                                        НУ "П.Р.Славейков" гр. Роман

 

 № 

Име и фамилия

 

1

Цветослава Н.Недялкова

Председател

от квотата на родителите

2

Нина Върбанова

Член

от квотата на община Роман

3

Мая И.Нанова

Член

от квотата на родителите

4

Паулина П.Спиридонова

Член

от квотата на родителите

5

Марияна Г.Борисова

Член

от квотата на родителите

                                     РЕЗЕРВИ

 № 

Име, презиме и фамилия

 Избран от квотата на

  1

Ваня Т.Петкова

родителите

  2

Емил Г.Христов

родителите

  3

Мария М.Букович

родителите

4

Ваня Й.Велева

родителите