НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

25 март Ден на търпението

 
 
Във връзка с популяризиране на 25 март Ден на търпението, в НУ "Петко Рачов  Славейков" се проведе инициатива свързана с взаимното уважение, разбирателство и търпение. За символ бе избрана костенурка, защото тя се свързва с постоянство, мъдрост и търпение.
 
25 март Ден на търпението  25 март Ден на търпението  25 март Ден на търпението
 
В класните стои се проведоха дискусии на тема "Какво е търпение и как да се научим на търпение".
 Сключиха се договори за приятелство - "Подавам приятелска ръка".
 
Какво е търпение и как да се научим на търпение   Какво е търпение и как да се научим на търпение
 
„С търпение ще постигнем много повече, отколкото със сила.“ – Едмънд Бърк