НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

Ден на ученическото самоуправление

На 9 май - Деня на Европа- в НУ „П.Р.Славейков“ се  проведе  Ден на ученическото самоуправление.

Всички длъжности в училище се поемат от ученици. Те влизат в роли –на преподаватели, на управленци. В рамките на инициативата те организират учебния процес, решават проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административни дейности.

В коридорите дежурят привлекателни „учителки”, усмихнати, но строги, те следят за дисциплината и никой не им противоречи.

Звънецът бие  и часа на  логопеда започва.

Педагогическият съветник провежда консултация за кариерно ориентиране.

В края на деня се състоя среща на всички “учители”, под ръководството на Директора за един ден – Георги Павлов, на която учениците  споделиха опита си от работния ден.

Водещо беше мнението за ден, изпълнен с емоции и предизвикателства от различно естество. Изводите, които направиха, бяха за отговорност и внимание във всяка извършена дейност.