НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

Действия при бедствия, аварии, катастрофи, оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ

На 10 октомври 2023 г. в НУ"П. Р. Славейков" гр. Роман се проведе обучение за реакция при бедствия. Представител на  Министерство на вътрешните работи запозна  учениците от първите класове  с необходимите  действия при бедствия, аварии, катастрофи, оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.

Обучение за реакция при бедствия  Обучение за реакция при бедствия

Обучение за реакция при бедствия  Обучение за реакция при бедствия  Обучение за реакция при бедствия