НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

Обичам природата и аз участвам

Основна цел:


Повишаване на екологичната култура, формиране на природо-съобразни практически умения, знания и навици за контакти с природата. Емоционално ангажиране на децата с проблемите на екологията и възпитание на дълг и отговорност към природата с цел превръщането им в мотив на действие и начин на поведение за учениците.

 

Дейности:

  • проучване на характерни за Романския край растителни и животински видове;
  • екскурзия до пещера „Проходна“ и среща с еколог;
  • изграждане на екологичен парк в училище;
  • засаждане на дървета, храсти и цветя;
  • училищна изложба.