НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

Екип

Педагогически екип на НУ „ П. Р. Славейков” гр. Роман

за учебна 2021 /2022 год.

 

 

 

Веска Иванова Миндинска  - директор

 

име, презиме,фамилия

длъжност

Мария Цалкова Банкова  

логопед

Йоана Веселинова Борисова

педагогически съветник

Албена Веселинова Стоянова

главен учител, начален етап на основното образоване I – IV клас

Цветана Веселинова Дончева

старши учител, начален етап на основното образоване I – IV клас

Даниела Петкова Христова

старши учител, начален етап на основното образоване I – IV клас

Анета Василева Вълчева

старши учител, начален етап на основното образоване I – IV клас

Магдалена Стойчева Стефанова

старши учител, начален етап на основното образоване I – IV клас

Мариела Божидарова Димитрова

старши учител, начален етап на основното образоване I – IV клас

Радослава Петкова Велева

старши учител, начален етап на основното образоване I – IV клас

Павлинка Цветанова Върбанова

учител, начален етап на основното образоване I – IV клас

Петьо Цанов Тодоров

старши учител на ГЦО начален етап на основното образоване I – IV клас

Мирослава Димитрова Цанова

старши учител на ГЦО начален етап на основното образоване I – IV клас

Петранка Димитрова Цветкова

старши учител на ГЦО начален етап на основното образоване I – IV клас

Петя Иванова Стайкова

старши учител на ГЦО начален етап на основното образоване I – IV клас

Полина Руменова Йолова

 учител на ГЦО начален етап на основното образоване I – IV клас

Ваня Йорданова Велева

 учител на ГЦО начален етап на основното образоване I – IV клас

Цветослава Николаева Недялкова

учител на ГЦО начален етап на основното образоване I – IV клас

Огнян  Йолов Христов

старши ресурсен учител

Даниела Тодорова Лаловска

старши ресурсен учител

инж. Тодор Бориславов Цолов

учител ИТ