НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

За родителите

График за провеждане на консултации през II срок за учебната 2023-2024 г.

График за провеждане на самостоятелните работи през втори учебен срок на учебната 2023– 2024 година

  

Извънреден инструктаж COVID-19

Корона-Предпазване себе си и другите

1.Как се разпространява COVID-19

2.Превенция

3.Действия при установен случай на заразен     сътрудник с COVID-19

В случай на COVID-19, при кашляне и кихане се отделят капчици заразена течност. При попадане в/у повърхности – бюра, маси, телефони, заразяването става чрез докосване на замърсени предмети и след това докосване на очи, нос или уста

Рискови групи: възрастни хора, хора с отслабнала имунна система, диабет, сърдечно - съдови и белодробни заболявания

Замърсяването върху повърхности, докоснати от служители и клиенти е един от основните начини за разпространение на COVID-19

Първи симптоми: развитие на лека суха кашлица и температура над 37 градуса

ПРЕВЕНЦИЯ

Лична хигиена

Редовно миене на ръцете със сапун или почистване с дезинфектант

Използване само на хартиени кърпи за еднократна употреба

Изхвърляне на замърсен материал (напр. носна кърпа) в кошчето за отпадъци

Избягвайте да докосвате лицето си, особено устата, очите и носа

Проветрявайте редовно

Контакти между хората

Спазване на дистанция минимум 1 м. между хора, избягване на ръкостискане

Избягване на групови събирания (работни срещи, обучения и т.н.), посещения на места със струпване на много хора, намаляване на професионалните и социални контакти

При възможност, използвайте телефон или интранет, дори ако участниците са в една сграда

Избягване на всички неналожителни командировки и срещи, особено на служители, които са по-силно застрашени от болестта (по-възрастни служители или служители, страдащи от диабет, сърдечно-съдови заболявания или белодробни заболявания)

Когато е възможно, използвайте работа от вкъщи, така дейността на дружеството ще може да продължи, а служителите няма да са застрашени

Когато служител се върне от пътуване трябва

да спазва карантина, ако бъде наложена такава

да информира ръководителя си, за да се вземат подходящи мерки ако се налага

да следи за симптоми в продължение на 14 дена

да си мери температурата два пъти дневно

ако развие дори лека настинка или слаба висока температура (над 37,3 градуса), да си остане у дома и да се изолира от други хора, да се обади по телефона на личния си лекар или на местната здравна служба и да им предостави информация за това къде е пътувал и какви са симптомите

Сега е моментът да се подготвим за COVID-19. Няколко прости превантивни мерки и добро планиране мога да се окажат от огромна полза. За да защитим себе си, семействата си и колегите си, за да успеем да подсигурим критичните дейности, за които сме отговорни, трябва да действаме незабавно.

Действия на заразеният сътрудник и колеги

Останете вкъщи незабавно, когато разпознаете симптомите на вируса, задължително останете в изолация

Незабавно напуснете работното място, когато разпознаете симптомите на заболяване

Свържете се с личния лекар по телефона и уведомете прекия си ръководител по телефона. Не е задължително да отивате в лечебно заведение, следвайте указанията на личния лекар.

Избягвайте близък контакт с незаразени хора

При въпроси относно COVID-19 можете да се обадите на национален телефон 02 807 87 57

Контактните колеги се поставят под карантина в домашни условия за тестове и до излизане на резултатите от тях е необходимо да се изолират

При наложена карантина е задължително спазването на условията на карантината и изолиране вкъщи.

Действия от страна на работодателя при установен случай на заразен сътрудник с COVID19

Работодателят разработва план за действие и допълва с мерки в зависимост от развитието на ситуацията, за които ще бъдете регулярно информирани

Всички ръководители ОЕ е необходимо да въведат организация, при която хората не се събират заедно всички, а част от хората са вкъщи в отпуска или работа от вкъщи, а друга част – на различни локации, с цел да се гарантира, че в случай на зараза броят на колегите, които са били в контакт със заразения ще е нисък.

Колегите, които пътуват ежедневно следва да преустановят ежедневното пътуване и да работят от вкъщи, ако е възможно;

Поетапно ще отпадат дейности, за което ще бъдете информирани своевременно. Важно е да успеем да поддържаме критичните ни дейности.

 16.03.2020 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

            Изпращаме преведени информационни материали от Доц. Катя Вангелова, Национален център по обществено здраве и анализи, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа, предоставени от СЗО във връзка с разпространението на COVID-19 и насочени към осигуряване на здраве и безопасност при работа, които са предназначени за разпространение към работодатели и здравни заведения, както следва: Подготовка на работното място за COVID-19

По-подробна информация можете да намерите на сайта на СЗО и МОТ:

Разпространение на Коронавируса (COVID-19)

Коронавируса (COVID-19) е от семейството на Coronaviridae и заразява освен хора и животни. Човешките коронавируси могат да причинят леко заболяване, подобно на обикновена настинка, докато други причиняват по-тежки заболявания (MERS-близкоизточен респираторен синдром и SARS-тежък остър респираторен синдром).

Новият коронавирус, който досега не е идентифициран при хора, се появи в Ухан, Китай през 2019 г.. Симптоматиката се характеризира с респираторни симптоми и мключва висока температура, кашлица и задух. В по-тежки случаи инфекцията може да причини пневмония, тежък остър респираторен синдром и понякога смърт.

В Италия заболяването възникна в онкологична болница със средна възраст на пациентите 81 години с компрометирана имунна система.

Стандартните препоръки за разпространението на COVID-19 включват следното:

 1. Почистване на ръцете с помощта на дезинфектанти на алкохолна основа или старателно измиване със сапун и вода.
 2. Покриване на носа и устата при кашляне и кихане с кърпи за еднократна употреба или сгънат лакът (кихане и кашляне в сгъвката на лакътя.
 3. Избягване на близък контакт с всеки, който има треска и кашлица.
 4. Няма основание за паника, изисква се висока лична хигиена и здравословно хранене.

Няма ваксина за COVID-19 и едва ли ще има, но българите имат ракия и вино, които в умерени количества са полезни при създалата се ситуация (моля да бъдем разбрани правилно.

Препоръчителни са стимулиращи имунитета храни и витамини (рибено масло, витамин С).

И най-важното е личната отговорност за здравето на останалите.

Страхът е по-опасен от самото заболяване!

 Подготовка на работното място за COVID-19

 През януари 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви огнището на ново коронавирусно заболяване в провинция Хубей, Китай, за критична ситуация в областта на общественото здравеопазване, пораждаща международна загриженост. СЗО заяви, че има висок риск от разпространение на коронавирусното заболяване през 2019 г. (COVID-19) и в други страни по света.

СЗО и органите за обществено здраве по света предприемат действия за овладяване на огнището на COVID-19. Въпреки това дългосрочният успех не може да се приеме за даденост. Всички слоеве на нашето общество - включително бизнеса и работодателите - трябва да се включат, ако искаме да спрем разпространението на това заболяване.

 Как се разпространява COVID-19?

В случай че човек, който има COVID-19, кашля или издишва, се отделят капчици заразена течност. Повечето от тези капчици попадат върху близки повърхности и предмети - като бюра, маси или телефони. Хората могат да се заразят с COVID-19 чрез докосване на замърсени повърхности или предмети - и след това да докоснат очите, носа или устата си. Ако стоят в близост до човек с COVID-19, те могат да се инфектират, като вдишват капки, изкашляни или издишани от заболелите. С други думи, COVID-19 се разпространява по подобен на грипа начин. Повечето лица, заразени с COVID-19, изпитват леки симптоми и се възстановяват. Някои обаче могат да развият по-сериозно заболяване и да се нуждаят от болнична помощ. Рискът от сериозни заболявания нараства с възрастта: хората над 40 години са по-уязвими от тези под 40 години. Хората с отслабена имунна система и с диабет, сърдечни и белодробни заболявания също са по-уязвими спрямо сериозни заболявания.

Обикновени начини за предотвратяване разпространението на COVID-19 на

Вашето работно място

 Мерките, изискващи малко средства, посочени по-долу, ще ви помогнат да предотвратите разпространението на инфекции на работното ви място, като настинки, грип и стомашни вируси, и да защитите вашите клиенти, изпълнители и служители. Работодателите трябва да започнат с тези процедури сега, дори ако COVID-19 не е потвърден в общностите, където работят. Те могат да намалят загубените работни дни поради болест и да спрат или забавят разпространението на COVID-19, ако стигне до някое от вашите работни места.

o Уверете се, че работните ви места са чисти и хигиенични

o Повърхностите (например бюра и маси) и предметите (например телефони, клавиатури) трябва редовно да се избърсват с дезинфектант.

o Защо? Замърсяването върху повърхности, докоснати от служители и клиенти, е един от основните начини за разпространение на COVID-19.

o Насърчавайте редовното и цялостно миене на ръцете от служители, изпълнители и клиенти

o Поставете дозатори с препарат за почистване на ръцете на видни места около работното място. Уверете се, че тези дозатори редовно се пълнят.

o Поставяйте информационни табла, популяризиращи миенето на ръцете – попитайте за тях местния орган по обществено здраве или погледнете на сайта

www.WHO.int.

o Комбинирайте това с други мерки за комуникация, като предлагане на ръководства от служители по безопасност и здраве при работа, инструктажи по време на работни съвещания и информация по Интранет за насърчаване на миенето на ръце.

o Уверете се, че персоналът, изпълнителите и клиентите имат достъп до места, където могат да мият ръцете си със сапун и вода.

o Защо? Измиването убива вируса върху ръцете и предотвратява разпространението на COVID-19.

  

. Насърчаване на хигиена на дихателната система на работното място.

o Поставяне на информационни табла, насърчаващи хигиената на дихателната система. Комбинирайте това с други мерки за комуникация, като предлагане на ръководства от служители по безопасност и здраве при работа, инструктажи по време на работни съвещания и информация по Интранет и т.н.

o Уверете се, че има налични обикновени хирургични маски за лице и/или хартиени кърпи на работните ви места за тези, при които се появи хрема или кашлица по време на работа, заедно със затворени кошчета за хигиенично изхвърляне на отпадъците.

o Защо? Добрата дихателна хигиена предотвратява разпространението на COVID-

. Съветвайте служители и/или контрагенти да се консултират съгласно националните препоръки за пътуване, преди командировка.

. Информирайте своите служители, контрагенти и клиенти, че ако COVID-19 започне да се разпространява във вашата общност, всеки с дори лека кашлица или ниска температура (37,30 C или повече) трябва да остане у дома. Те също трябва да останат вкъщи (или да работят в къщи), ако им се е наложило да приемат лекарства, като парацетамол/ацетаминофен, ибупрофен или аспирин, които могат да прикрият симптомите на инфекция.

o Продължавайте да комуникирате и популяризирате препоръката, че хората трябва да стоят вкъщи, дори ако имат само леки симптоми на COVID-19.

o Поставяйте информационни табла с това съобщение на работните си места. Комбинирайте това с други комуникационни канали, често използвани във вашата организация или бизнес.

o Вашите служби по трудова медицина, местният орган за обществено здраве или други партньори може да са разработили материали за кампании за популяризиране на това послание.

o Пояснете на служителите, че ще могат да отчитат това време като отпуск по болест.

 

Имате предвид, когато пътувате вие и/ или вашите служители

. Преди пътуване

o Уверете се, че вашата организация и нейните служители разполагат с най-новата информация за областите, в които COVID-19 се разпространява. Можете да намерите това на:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

o Въз основа на най-новата информация, вашата организация трябва да оцени ползите и рисковете, свързани с предстоящите планове за пътуване.

o Избягвайте да изпращате служители, които може да се изложат на по-висок риск от сериозно заболяване (напр. по-възрастни служители и такива с диабет, сърдечни и белодробни заболявания) в области, където COVID-19 се разпространява.

o Уверете се, че всички лица, пътуващи до места, потвърждаващи COVID-19, са информирани от квалифициран специалист (например служба по трудова медицина, личен лекар или местен обществен здравен партньор).

o Помислете за снабдяване на служителите, които ще пътуват, с малки бутилки (под 100 мл) дезинфектант на алкохолна основа. Това може да улесни редовната дезинфекция на ръцете.

. Докато пътувате:

o Насърчавайте служителите редовно да мият ръцете си и да стоят поне на метър от хора, които кашлят или кихат.

o Уверете се, че служителите знаят какво да правят и с кого да се свържат, ако се чувстват зле по време на пътуване.

o Уверете се, че вашите служители спазват инструкциите на местните власти, където пътуват. Ако местните власти им кажат например да не отиват някъде, те трябва да се съобразят с това. Вашите служители трябва да спазват всички местни ограничения за пътуване, движение или обществени мероприятия.

. Когато вие или вашите служители се върнете от пътуване:

o Служителите, завърнали се от район, където се разпространява COVID-19, трябва да се наблюдават за симптомите в продължение на 14 дни и да мерят температурата си два пъти на ден.

o Ако развият дори лека кашлица или ниска температура (т.е. температура 37,30 С или повече), те трябва да стоят вкъщи и да се самоизолират. Това означава да се избягва близък контакт (един метър или по-близо) с други хора, включително с членове на семейството. Те трябва също да се обадят на своя личен лекар или на местния отдел за обществено здраве, като им предоставят подробности за последните си пътувания и симптоми.

 

Подготовка на вашия бизнес в случай, че COVID-19 бъде потвърден във вашата общност

. Разработете план какво да направите, ако служител се разболее и има съмнение за COVID-19 на някое от вашите работни места.

o Планът трябва да обхваща настаняването на болния в стая или зона, където да бъде изолиран от другите на работното място, ограничаване на броя на хората, които имат контакт с болния, и свързване с местните здравни власти.

o Помислете как да идентифицирате хората, които могат да бъдат изложени на риск, и да ги подкрепите, без да се слага стигма и дискриминация на работното място. Това може да включва лица, които наскоро са пътували в район, за който са докладвани случаи на заболяването, или друг персонал, за който има условия да се изложи на по-висок риск от сериозни заболявания (например при диабет, сърдечни и белодробни заболявания, по-напреднала възраст).

o Уведомете местните органи по обществено здраве, че разработвате план и потърсете тяхното участие.

. Популяризирайте редовно дистанционната работа в цялата организация. Ако е налице огнище на COVID-19 във вашата общност, здравните власти могат да посъветват хората да избягват градския транспорт и местата с много хора. Дистанционната работа ще помогне на бизнеса ви да продължи да работи, докато вашите служители остават в безопасност.

. Разработете план за действие и непрекъснатост на бизнеса в извънредни ситуации за общностите, където вашият бизнес е действащ.

o Планът ще ви помогне да подготвите вашата организация за случай на огнище на COVID-19 на работните места или общността. Може да важи и за други спешни здравни състояния.

o Планът трябва да се занимава с това, как да поддържате бизнеса си дори ако значителен брой служители, изпълнители и доставчици не могат да дойдат до вашата бизнес организация - било поради местни ограничения за пътуване, или защото са болни.

o Информирайте своите служители и изпълнители за плана и се уверете, че са запознати с това, което трябва да направят – или да не правят съгласно плана. Подчертайте ключовите моменти, като важност да останат далеч от работата дори ако имат само леки симптоми или е трябвало да приемат лекарства (напр. парацетамол, ибупрофен), които могат да замаскират симптомите.

o Бъдете сигурни, че вашият план е насочен към психичното здраве и социалните последици в случай на потвърждаване на COVID-19 на работното място или в общността и предлагайте информация и подкрепа.

o За малки и средни предприятия без вътрешнофирмен персонал за подкрепа на здравето и благополучието, разработете партньорства и планове със службите по трудова медицина и местните здравни и социални служби преди настъпване на ситуация.

o Вашият местен или национален орган за обществено здраве може да бъде в състояние да предложи подкрепа и насоки при разработването на плана.

Запомнете:

Сега е моментът да се подготвите за COVID-19. Обикновените предпазни мерки и планирането могат да бъдат от съществена полза. Действията сега ще помогнат да защитите вашите служители и вашия бизнес.

Как да бъдем информирани:

Можете да намерите последната и най-нова информация от СЗО за това къде се разпространява COVID-19:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

Съвети и насоки от СЗО относно COVID-19

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.epi-win.com/

 

 

Обръщение на  МОН до родителите на учениците

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

10 съвета за това как да бъдем добри родители