НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

История

Първото училище в Роман е било открито през 1865 г. от учителя Въто Неков. Той добил образованието си на килиен учител в Долнобешовишкия манастир "Архангел Михаил". След освобождението от Османско иго училището се настанява в къщата на избягалия турски спахия. Учители са били последователно братята Иван и Никола Тутманикови от село Караш.


През есента на 1883 г. околийският началник Никола Обретенов лично е посетил Роман, за да се запознае със състоянието на училището. Ето какво е записал:

 

Първо: в село Роман има училище. 

 

Второ: училищното здание е добро и е на два ката. Състои се от две стай за училище и канцелария. Долната трета стая служи за потребите на училището. Училищната стая е без джамове, за което приказвах на кмета да ги приготви и нагласи, също и да опразни стаята, в която се помещава канцеларията, която да служи за учителя. 

 

Трето: засега училището се посещава от 14 момчета и едно момиче.

 

Четвърто: населението не си праща редовно децата с извинение на полската работа.

 

Пето: учителят има свършен първи клас, получава 900 гроша и го хранят децата, които посещават училището.

 

Шесто: училището няма никакъв имот или доходи.

 

Седмо: селяните нищо не сеят за училището, но кметът обещава, че занапред ще поправи това, за което селяните му обещават съдействие."


През 1894 г. е била построена сградата на старото училище, но тя трудно е обзаведена. Окръжният училищен инспектор, известният писател Цани Гинчев, който посетил училището скоро след това пише: "Поръчвам на училищните настоятели и на кмета да постелят училището с дъски, да направят нови сгодни чинове, маса, стол и черна дъска, да поканят родителите да си пращат децата в училище редовно и за идущата година да ценят с време учителя."


До 1900 г. училището е разполагало само с един учител, който през същата година е обучавал 75 деца, от които 28 момичета.
През месец юни 1934 година е положен основният камък на новата училищна сграда, в която и досега се намира началното училище. За година и половина с усилията на цялото село сградата е построена, обзаведена и на 15 декември 1935 г. открита по най – тържествен начин в присъствието на много гости от министерството на народното просвещение. Ентусиазмът на романчани от голямата просветна придобивка е голям, още повече, че сградата има съвършен архитектурен облик със своята дъгообразна фигура и не може да се сравнява с нито една училищна сграда в района.


През годините началният курс е бил част от основно училище от първи до осми клас, от единно пълно средно смесено училище от първи до 11 клас, от единно средно политехническо училище от първи до 11 клас и така до началото на учебната 1973/1974 година когато началният курс се обособява в начално училище „Петко Рачов Славейков” с директори:

  • Йорданка Пешева 1973 г. – 1975 г.
  • Иванка Иванова    1975 г. – 1977 г.
  • Стоянка Тошева   1977 г. – 1990 г.
  • Веска Иванова      1990 г. – до настоящия момент.

Във връзка със 130 годишния юбилей на образователното дело в Роман през месец май 1995 г. в началното училище е открит барелеф на патрона Петко Рачов Славейков. Същата година за патронния празник е изработено и осветено и училищното знаме. През 2004 г. със спечелен проект от "Социално инвестиционен фонд" на стойност 200 хиляди лева и съфинансиран с 20% от община Роман бе направен основен ремонт на сградата на началното училище включващ подмяна на покрива, смяна на външната дограма, монтиране на парна инсталация, външно боядисване и поставяне на окачени тавани в класните стаи.