НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

Ден на самоуправлението в Начално училище „Петко Рачов Славейков“ - 9 май 2023 година

Учениците от Начално училище „Петко Рачов Славейков“  гр. Роман за няколко часа бяха в роли на преподаватели и на управленци. В рамките на инициативата те организираха учебния процес, решаваха проблеми свързани с учебно-възпитателните и административни дейности на училището.

Първи учебен час в II „б“ клас  – учител Виктория Нанова проведе урок по Български език и литература.  Виктория Нанова проведе урок по Български език и литература
 Мартин Наков започна час по Човек и общество III „б“ клас – учител Мартин Наков започна час по Човек и общество, държеше за спазване на правила и дисциплина.
Всички ученици-учители от IV клас се постараха да изпълнят новите си роли и отговорно заместиха своите преподаватели.  ученици-учители от IV клас
Педагогическият съветник изслушваше проблемите на учениците и заедно стигаха до вярното решение.

 Педагогическият съветник изслушваше проблемите на учениците и заедно стигаха до вярното решение.

 

Г-жа Веска Иванова  - директор на училището  обсъди със своята заместничка  Божидара Петрова – ученичка от III „а“ клас въпроси свързани с  организацията, дейността, функциите и отговорностите на  директора.  Божидара Петрова

 

Всеки учител, подобно на всеки човек, е отделна вселена - отличава се с универсалност, защото подходът му към работата е уникален.

Ден на самоуправлението  Ден на самоуправлението  Ден на самоуправлението

Учениците осъзнават какво им е на учителите, когато преподават, а това не е лесна задача. Учителите си припомнят какво е да си ученик.

Ролята на учителя е ясна от древни времена, а умението им да бъдат будители е онзи елемент, който трябва да достигне до съзнанието на учениците.