НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

9 май - Ден на ученическото самоуправление

На 9 май - Деня на Европа - НУ„ П. Р. Славейков“ гр. Роман е и Ден на ученическото самоуправление.

Всички длъжности в училище се поемат от ученици. Те влизат в роли – на преподаватели, на управленци, на помощен персонал. В рамките на инициативата те организират учебния процес, решават проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административни дейности.

Дежурен     Дежурен

В коридорите дежурят „учители“ усмихнати, но строги, те следят за дисциплината и никой не им противоречи.

IVa клас     Ia клас

Учебните часове започват и сигурно преподаването е интересно, защото всички слушат внимателно своите учители. 

Логопед   Логопед   Педагогически съветник

Логопедът спокойно провежда своя час, а педагогическия съветник провежда своята психо-социална рехабилитация.

 Главен счетоводител     Касиер

В счетоводството се обсъждат направените разходи и се проверяват наличните средства по сметките.

Охрана   Директор

„Охраната“ зорко следи кой влиза и излиза в сградата на училището.

В кабинета на директора се разпорежда млад управленец, утре може да е начело на държавата.

Ресурсен учител

Денят е просто прекрасен - Ден на ученическото самоуправление!