НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

Откриване на учебната 2017-2018 г.

Отново е 15-ти - звънчето школско бие,
оглася с бодра песен сутринта.

 

В градина цветна сякаш
превърнал се е дворът
на родното училище сега.

 

Отново е 15-ти, а класната ни стая
от глъч и песни сякаш оживя.
И хиляди надежди,
удари ли звънчето
за миг се раждат в нашите сърца.