НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

Ден на „Розовата фланела”

За поредна година на 28.02.2018 год. в НУ”П.Р.Славейков” гр. Роман се отбеляза деня на „Розовата фланела”

 Тази година инициативата премина под надслов

 „НЕ на тормоза, но НЕ за ден!”

 
           Членовете на ученическият съвет раздадоха на всички ученици от  I – IV клас  по една малка розова фланела с надпис, също така бе подредено и табло с информация за видовете тормоз,  как и от кого да потърсим помощ, ако сме жертва на тормоз или свидетели на такъв.

 

КАКВО Е НАСИЛИЕ?

 

Насилието е вид лошо поведение ИЛИ действие,

което цели да нарани или засегне друг човек.

 

 

Когато някой е бил насилен,

той често се превръща в насилник.

 

Никой не се ражда лош или побойник!

Детето което е било бито, бие за да се защитава,

 а скоро след това самото то се превръща в насилник?

 

Често гневът идва, когато ти си обиден, уплашен, унижен! Когато изпитваш гняв е важно:

  • Да споделиш чувствата си с близък човек.
  • Да разбереш, какво е предизвикало твоя гняв.
  • Да поемеш отговорност за поведението си.
  • Ако си засегнал някого, ИЗВИНИ МУ СЕ!