НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

VI-ти Национален пролетен туристически събор в гр. Тетевен

От 19 до 21 април 2019 г. ученици от НУ „П. Р. Славейков“ гр. Роман взеха участие в VI-ти Национален пролетен туристически събор „Тетевен 2019“. Мероприятието беше финансово подкрепено от Спортно-туристическо дружество „Романова крепост“ и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Роман.
Проведоха се спортно – туристически състезания: щафета, скоростно преминаване на въжена пътека, теглене на въже и спортно – технически умения по построяване на палатка.

Щафета     Скоростно преминаване на въжена пътека

Теглене на въже     Спортно – технически умения по построяване на палатка
При отделните дисциплини учениците от НУ „П. Р. Славейков“ срещнаха силната конкуренция на ученици от ОУ „Отец Паисий“ – гр. Кнежа и Центъра за подкрепа за личностно развитие – гр. Тетевен. В комплексното класиране нашите деца заеха първите две места!

Награждаване     Награждаване

Награждаване     Награждаване